او...

اگر کسی می گوید برای تو می میرد؛ دروغ می گوید !!!

حقیقت را کسی می گوید که برای تو زندگی می کند...

 

برای او زیستم؛

 برای او مردم؛

 برای او عاشق شدم؛

برای او گریستم؛

برای او هستی ام را باختم؛

فقط برای او...

بی آنکه بدانم روزی را خواهم دید که :

دیگر او برای من مرده است...

/ 1 نظر / 3 بازدید
دنيای زمينی

هيچکس ويرانيم را حس نکرد.وسعت تنهای ام را حس نکرد.در ميان خنده های تلخ من گريه پنهانيم را حس نکرد.در هجوم لحضه های بی کسی درد بی کس ماندنم را حس نکرد.آنکه با آغاز من مانوس بود لحضه پايانيم را حس نکرد