به نقد کشیده شدن !

در میان خوانندگان این کلبه محقر، دوستانی هستند و بودند که از گذشته در مراوده بودیم و سابقه دوستیمان به گذشته های دور و نه چندان دور بر می گردد!

و بخشی نیز تاکنون نه یکدیگر را دیده ایم و نه پای حرف دل هم نشسته ایم

تنها از روی متون و سطوری که در عالم مجازی از خود بر جای گذاشته ایم، توانسته ایم راه باریکی برای دوستی های نه چندان محکم بیابیم.

حال دلم می خواست (چه آنها که از گذشته های غیر وبلاگی می شناسندم و چه آنها که در این دنیای مجازی مرا شناخته اند) مرا نقد کنند !

.

.

نمی خواهم به تعریفم بنشینید

که خود در "تعریف از خود" ید طولائی دارم !

بی پیرایه نقدم کنید...

 همین !

/ 7 نظر / 25 بازدید
عقل کل

نظر دزد. بی جنبه. نقد ناپذیر. نارسیست. بی ادب.

فاطمه

سلام...دلگیر که نشدم هیچ کلی قوت قلب گرفتم...از اینکه یکی پیدا شده همدردی رو تا تهش پیش رفته... مرسی از حرفهای قشنگتون[گل]

عقل کل

ای بابا همه نظرات که مال خودمه! فقط اون نظر اصلیه رو پاک کردی چون می دونستی ننه ی هر بچه ای اونو بهتر از هر کس میشناسه و نخواستی دیگران خصوصا وزیر دفاع مربوطه واقعیت رو بدونه. باشه توی انکار تنهات می ذارم

کمک راننده انوبوسی به مقصد همه شهر های ایران

اول رومانتیک جان این قالب مشکی رو جان جدت حذف کن چشمامون کور شد.دوما دلبندم دیگه مشکی رنگ عشق نیست و خود یارو گفت:دیگه مشکی نمی پوشم.سوما کجایی ؟با ا ح م د ی ن ژ ا د می گردی تحویل نمی گیری؟[نیشخند]

گلدونه

چرا قالب وبلاگتون سياهه؟ آدم چشم درد ميگره [نگران]

سمیرامیس

آمدیم به دوستان قدیمی سری زنیم؛ از نقد کردن عفو کنید ما را! سلام...