تشابه

هربار که می گفتند چقدر شبیه برادرش است باور نمی کرد.

زمانی متوجه تشابه بیش از حد با برادرش شد که

سیلی داغ مرد همسایه رنگ صورتش را نیلی کرد !

.

.

.

فهمید که برادر دوقلویش دوباره شیشه همسایه را شکاند !!!

2yxoje9.jpg

/ 0 نظر / 2 بازدید