عاشورای امسال

لابلای جمعیت عزاداران را پاییدم

چشمانم که تو را ندید

خیالش آسوده شد !

.

.

.

.

.

تا یکسال دیگر خدا بزرگ است !!!

/ 2 نظر / 19 بازدید
گل بارون زده

من بيزارم از بودن ! من فقط منتظرم منتظر حادثه ام كه تو بيايي و همه زندگي ام را بزني رنگ دگر آن هم رنگ دعا آن هم رنگ خدا و چقدر رنگ من است و چقدر رنگ شب است رنگ تنهايي هاي من