روزت خوش، روزگارت خوشتر

باورمان نمی شد که خدا سخت می پاییدمان

و دست های رو به آسمان بلند شده مان را

و  آرزوهایمان را...

که یک به یک لبیک گفت

و من هنوز در بهت عظیم اجابت دعاهایم نشسته ام !

حال آنکه او ما را سخت در آغوش گرفته است

روزهای پر التهاب را به سختی گذراندیم

اما دلمان به آینده  روشن بود،

دلخوشی هایمان را قسمت کردیم

تا شادی به مساوات تقسیم شود.

حالیه درخت "صبر" به بار نشست و میوه "شادی" را به "خانه مشترکمان" بردیم

حالا معنای کلماتی که روزگاری پشت تلفن از باب تعارف و تکلف می گفتم را پی می برم:

"روزت خوش روزگارت خوشتر..." !

دعا می کینم:

"روزمان خوش ، روزگارمان خوشتر..."

.

.

آمین

***

پ. ن:

نصف مراسم شادی در ولایت همسرجان برگزار شدقلب

الباقی مراسم ٨/٨/٨٩ ساعت ١٨ در دامغانلبخند

خدمت دوستان هستیم و خواهیم بود

 

/ 4 نظر / 104 بازدید
انجمن فرزانگان کویر

با سلام صيادي ضعيف را ماهي يي قوي به دام اندر افتاد ....... دام ،هر بار ماهي آوردي ماهي اين بار رفت و دام ببرد انجمن فرزانگان كوير

سامی

دوستی میگفت روزت خوش روزگارت خوشتر..." به روزم

انجمن فرزانگان کویر

با سلام پرهيز كن از شتاب كرن در كارها پيش از رسيدن زمان آنها ....... تو خود از كدام شهري كه زدوستان نپرسي مگر اندر آن ولايت كه تويي،وفا نباشد؟ انجمن فرزانگان كوير

م.ت

سلام...مسیح جان!!خوشحالم از خوشی هایت...همیشه شاد و مهربان باشی!