ته ذهنتون اسم منم یادداشت کنید

این روزها درگیرم

درگیر درگیر

با خودم، با اداره، با دیگران، با زندگی، با تحصیل

انگار همه چی قاطی شده

گیجم، هنگم،

احساس می کنم دست به هر کاری می زنم "نه" می آد !

خدا ختم به خیر کنه...

توی اداره تا آستانه درگیر شدن با ارباب رجوع پیش می رم

توی زندگی همه چی قاطی پاطی شده

پایان نامه که اصلا رها شده

جابجایی دفتر کار...

اگه ماجرای دو سه هفته قبل پیش نمی اومد، اون مرخصی دوهفته ای رو الان می گرفتم تا حداقل تمرکزم رو ، روی برنامه عروسی جمع کنم.

تنها نقطه روشن برگزاری عروسیه، که تا اون خودش برگزار بشه، اساسی دمار از روزگارم درمی آره

ته ذهنتون اسم منم یادداشت کنید، عاجزانه دعام کنید

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید