ره خود گیرم و ره بر تو گشایم !

وقتی در آسمان دروغ وزیدن می گیرد دیگر چگونه می شود به سوره های رسولان سرشکسته  ایمان آورد !!؟

 

(فروغ فرخزاد)

 

و :                                تو به من دل نسپردی که چو آتش                                  پیکـرت را ز عطـش سوخته بود                                  من که در مکـتب رؤیایی زهره                                  رسـم افسونگری آموخته بودم                                                  ***                                 بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم                                نه درودی، نه پیامی، نه نشانی                                ره خود گیـرم و ره بر تو گشـایم                              زآنکه دیگر نه تو آنی ، نه تو آنی !!!                                                                                                                                                      (فروغ)            

/ 2 نظر / 2 بازدید
دنيای زمينی

اگرمي خواهيد ديگران را حرص بدهيد .... 1.قبل از شروع امتحان از اطرافيانتان چند تا سوال پيچيده که در پاورقي بوده بپرسيد... بعد وقتي همه رو به جون هم انداختيد با خيال راحت براي امتحان تمرکز کنيد... 2-وقتي زنگ آيفون را ميزنيد و در را برايتان باز مي کنند دوباره زنگ بزنيد و بگوييد: ممنون! باز شد! -3.وقتي ميخواهيد تلويزون رو خاموش کني صداشو تا آخرين شماره ببريد بالا تا نفر بعدي که مياد روشن کنه برق سه فازازچشماش بپره vOs

دنيای زمينی

بیاد آر که زندگی من باد است و چشمانم دیگر نیکوئی را نخواهد دید و چشم کسی که مرا می بیند دیگر به من نخواهد نگریست و چشمانت برای من نگاه خواهد کرد و من نخواهم بود. عهد عتیق - کتاب ایوب - باب هشتم