کار و بار این روز های من

می توانم تظاهر کنم همه چیز خوب است

یا باید راستش را بگویم همه چیز خوب است

جز جای خالی مادرم

و مصیبت رحلت حاج آقا که فراموش شدنی نیست

دنیای عجیبی است !

 

***

کار و بار این روزهای من کل کل های یومیه با اهل اداره است

و البته کمی هم دلمشغولی هایی که برای هم صنفان من پیش آورده اند

اما لحظات شیرین در آغوش گرفتن آرسام هم دلچسب و جاودانه است

امیدواری های مهربانو هم دلگرم کننده است

.

.

گویند رندی رو به حضرت تبارک و تعالی کرد و گفت:

الهی اگر خواهم بگویمت بابت روزگارم شکرت ؛ شاید گمان بری که دارم به تو طعنه می زنم... !!!

 

***

الهی شکرت

/ 3 نظر / 74 بازدید
یلدا

همه رفتن به خواب زمستونی...

نغمه

سلام. نمیدونم من و یادت میاد یا نه! چقدر دل نشینن نوشته هات چقدر غم حرفات رو درک کردم امروز بعد از سالها هم باید بهت تبریک بگم هم تسلیت درست یادم نیست. دوست رحمان (پسرم) بودی انگار ؟ شایدم اشتباه میکنم از توی نظرات قدیمی "کلبه متروک" تا اینجا اومدم [گل]