همه چیز جهان تکراریست جز مهربانی

می گویند:

نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت: پسرم !

یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان را دیدی !

از این پس همه چیز جهان تکراریست جز مهربانی

پ.ن :

آرسام گلم

یک شنبه که بیاید سه ماهه می شوی

این روز ها خندیدندت را می بینم

خنده هایی که به دل می نشیند

دست هایت را در هم پنجه می کنی و به سمت دهانت می بری

و دل ما را با با تمام حرکاتت می بری

مادرت و من

آنقدر دلتنگت می شویم که ندیدنت برای چند ساعت غیرقابل تحمل می نماید

 

پ.ن 2:

آرسام گردالو را پنج شنبه نوزده اردی بهشت برای ختنه کردن به دامغان بردند و من به جهت ارائه ای که شنبه دارم نرفتم

هر دو را به او تبریک می گویم دامادی کوچکش را و تولد سه ماهگی اش را...

/ 3 نظر / 896 بازدید
مریم

چه تپل و نازه:-) خدا نگهش داره براتون

مراد

زیبا می نویسید این کوچک زیبا را هم خدای تعالی حفظ کند کلی از عبارت گردالو خندیدم !

محمد

[قلب]خیلی پیشزمینه زیبایی دارید و نوشته زیبایی