ظهور امتحان و حضور کم من !

تقریبا دو هفتهای بود که امتحانات شروع شده بود و تقریبا هیچ فرصتی برای آپ کردن نبود

حضور شما بزرگواران و وفای دوستان هم به این وبلاگ مدیریت آنرا  کشته است !

(گفتم الان که بیام کامنتدونی  ترکیده) !!!

القصه امروز چهارشنبه مصادف با دومین روز بهمن ماه سال هشتاد و هفت مقارن شد با اتمام امتحانات این ترم

البته امتحان دادن دو درس در یک روز تبعات خیلی بدی دارد

مخصوصا اینکه روز قبل از آن ماموریت بوده باشی و از امتحانات محترم هیچ نخوانده باشی !

امدادهای غیبی گاهی اوقات نعمت خود را دریغ می کنند !

اگه ابر و باد و خورشید و فلک مانعی بر سر راه پدید نیاورند از این به بعد بیشتر حضور خواهیم داشت !

.

.

.

پ.ن ١ : زمستان امسال هیچ حس و حال زمستان واقعی را نداشته، خدا به خیر کند مملکت را...

پ.ن ٢ : خدایا چنان کن سرانجام کار     *****   تو خشنود باشی و ما رستگار

/ 2 نظر / 20 بازدید
حسن بوربور

وبلاگ زییایی دارید لذت بردم به خانه ما بیا و با نظراتت شادمانمان کن[قلب].[گل]

هلو!!!

بلای خانماسوز امتحانات گریبان همه را گرفته ... ما گرفتار و شما پرکار[قلب][گل]