سرنوشت

رفتی و گفتی : 

 

                   سرنوشت در دست من و تو نیست !

 

 

بر بٌلندای غرور شکسته ام می ایستم

        و فریاد می زنم : 

 

                   سرنوشت را می توان از سر نوشت !!!

 

/ 1 نظر / 23 بازدید